Parkpodium - Hoe staan de bewoners van Zevenkamp hier tegenover?

Wollefoppengroen & co heeft al langer verschillende ideeën om een meer culturele functie in het Wollefoppenpark gestalte te geven middels het realiseren van een Parkpodium in het park.
In eerste instantie was de gedachte om het podium een vaste plaats te geven. Op de door ons georganiseerde bewonersavond werd al getwijfeld aan een vast Parkpodium en ook uit de inmiddels gehouden enquête blijkt dat de bewoners van Zevenkamp dat in eerste instantie liever niet hebben.

We zijn druk bezig om te kijken hoe we misschien wel een mobiel Parkpodium kunnen ontwikkelen. Houdt u de Actueel pagina in de gaten voor de laatste updates!

Referentiebeelden...