Parkpodium - Actueel

Ondertussen... Is er wel veel gepraat en zijn er een aantal festiviteiten geweest her en der in de wijk. Zoals jullie weten is er in het Eetbaar park een marktplaatsje gemaakt en in 2015 worden hier (zo is het plan) verdere optredens e.d. georganiseerd.
Heeft u hier zelf ideeën over laat het ons dan weten...

  FEBRUARI 2011
Op 17 februari is er een bewonersavond waarop we verder ingaan op het project en u in de gelegenheid stellen om in een van de werkgroepen plaats te nemen. Op deze manier kunt meedenken en meehelpen om het een succes te maken voor iedereen in Zevenkamp.
Zorg dat u erbij bent. en meldt u alvast aan.

  JANUARI 2011
We zijn druk bezig met het organiseren van een bewonersavond. Het doel van deze avond is het informeren van de aanwezigen over de stand van zaken en het bespreken van de uitslagen van de enquête. Daarna gaan we een werkgroep formeren welke als taak krijgt om een eerste optreden in Zevenkamp te organiseren. Lees hier alvast meer over de uitslag van de enquête.

  OKTOBER 2010
Winnaar bekend van de loting.
Uit de ingeleverde
enquêteformulieren hebben wij Mevrouw Elly Bakker getrokken als winnaar van de € 50,-.
Zij heeft haar prijs inmiddels in ontvangst genomen.

  SEPTEMBER 2010
Uitslag enquête is bekend!