Is Samenwerkend Groen in de Stad Rotterdam mogelijk?

Wollefoppengroen & co denkt van wel. Wij denken dat niet alleen, wij vinden het van het grootste belang dat verschillende Groen Initiatieven in de stad met elkaar samenwerken, elkaar inspireren en van elkaar leren.
Dit is de reden dat wij een bijeenkomst hebben georganiseerd waarop verschillende groeninitiatieven elkaar kunnen ontmoeten.
Zaterdag 14 januari 2012 is de kick off geweest in het Cultureel Centrum Orion dat gevestigd is aan de Wollefoppenweg 91a te Rotterdam
(route)

Lees hier meer  en bekijk de foto's...