U heeft inspraak

HOE KUNT U MEEBESLISSEN?
Naast de leden van Wollefoppengroen & co zijn er nog heel veel andere betrokken bewoners rond het park hebben wij gemerkt.
Op de website zijn in het menu, onder 'u heeft inspraak', voorstellen voor verbeteringen aan het park weergegeven. Over deze voorstellen kunt u, door te stemmen in de betreffende stelling, uw mening geven. Tevens zal er een bewonersbijeenkomst volgen,waar met u van gedachten wordt gewisseld.

De stappen die we volgen zijn de volgende:
1. We maken een plan van bewoners
2. WFG&co toetsen dit met de bewoners op de website
3. Bewonersbijeenkomst met inbreng van u
4. Aanpassen plan van bewoners
5. Presentatie aan de (deel)gemeente politiek
6. De realisatie van de plannen ligt in handen van de gemeente. Wij zijn dus afhankelijk van de goede wil van de gemeente, waarbij de stelling is dat als ons idee goed is, wij verwachten dat de gemeente eigenlijk wel tot realisatie over zal gaan 
7. In overleg met gemeentelijke instanties wordt daarna gekeken naar de haalbaarheid van het plan

In het voorjaar van 2007 heeft WFG&co de verkiezing van het beste idee van Zevenkamp gewonnen. Vanaf november 2007 konden we eindelijk aan de slag.

Website opstellen, plan maken voor verbeteringen, uilenkasten en vleermuisonderkomen zijn gereed. De zitbanken zijn nog niet geplaatst. In samenspraak met u wordt gezocht naar een goede plek hiervoor.

Er is nog geld over, waarvan andere voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Zo zal ook de 5 kilometer hardloop-/ wandelroute van de familie Nekeman aangebracht worden.

 
De initiatiefgroep Wollefoppengroen & co heeft voor het Wollefoppenpark voorstellen voor verbeteringen ontwikkeld. De verbeteringen hebben globaal betrekking op onderstaande onderdelen:
> Manifestatieveld
> Doolhofgebied
> Cultuurpark
> Waterspeelplaats
> Grote vijver
> Speelbos met uitkijktoren
> Glijbaan naar eiland
> Speelbos
> Hardloop-/ wandelroute
> Bloementuin
> Gebied loopbruggen
> Weidepark
> Grasveld
> Aanpassing voetbalvelden
> Overgang WFP – Nessebos
> Loopverbinding Zevenhuizerplas
> Fietspad naar Zevenhuizerplas
> Diverse voorstellen aanpassingen

De deelgemeente Prins Alexander heeft in samenwerking met de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting in 2005 onderzoek gedaan naar het Wollefoppenpark. Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier
Wilt u het Wollefoppenpark bekijken in Google Earth klik dan hier huidige park. U vliegt automatisch direct naar de locatie.

Inmiddels is het eindplan met inbreng van de bewoners definitief en kunt u ook de toekomstige opzet van het park hier bekijken.