Archief met oude stukken en krantenberichten

Natuurlijk houden wij u op de hoogte, zelfs met terugwerkende kracht.
U kunt deze pagina als naslagwerk gebruiken...

2005 februari behandeling wijkvisie in de deelraad

2005 februari deelraad stelt wijkvisie vast

2005 De oprichting van Wollefoppengroen & co

2006 Wethouder Bolsius brengt bezoek aan het
doolhof

2007 Het plan van Wollefoppengroen & co is goed voor € 25.000,-

2008 Wollefoppengroen & co deed natuurlijk mee met verborgen tuinen

2008 sep  Bericht in Havenloods n.a.v. bezoek Geluk en Bolsius

2008 nov  Bericht in Havenloods aankondiging bewoners bijeeenkomst in LCC Zevenkamp
2008 nov  Bericht in Havenloods n.a.v. bewonersbijeenkomst