Bosuilenkasten

de bosuil

Een van de kleinere objecten die Wollefoppengroen & co m.b.v. de gewonnen prijs wilde realiseren, betrof het plaatsen van uilenkasten. Inmiddels zijn voor een kleine honderd euro twee nestkasten voor bosuilen aangeschaft. Helaas waren ze te laat binnen om voor dit broedseizoen nog functioneel te kunnen zijn, want deze uilen broeden zeer vroeg in het jaar. Rond de jaarwisseling moet je de kasten eigenlijk wel hebben hangen. Voor het Wollefoppenpark is gekozen voor 2 kasten, gezien de grootte van het gebied en ook om de ransuil, die niet in een kast maar in een open nest broedt, niet te veel te beconcurreren. Ransuilen hebben het momenteel in Nederland wat moeilijker dan bosuilen dus die moeten we via het stimuleren van de bosuil niet te veel in de weg zitten.
Dit najaar gaan we de kasten ophangen, een nabij het toekomstig vleermuizenwinterverblijf en een in een populier in het heemparkgedeelte. Wat betreft andere Nederlandse uilensoorten, die ook wel een steuntje in de rug zouden kunnen gebruiken: de velduil en de kerkuil zijn in het park niet aan de orde als bewoners en de steenuil, die er wel zou kunnen leven, wordt met leefgebied en een nestkast al voorzien vanuit Stichting Orion.

Martin van Eeden