Het concept strak rigoreus

Hieronder ziet u het uitgewerkte concept 'strak rigoreus'. 
Vindt u dit het beste concept voor het manifestatieveld?
Stem dan op dit concept.

Elementen van het concept 'strak rigoreus':
 1. Inkorten speeltuin i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied
 2. Dempen sloot langs populierendijk i.v.m. toegankelijkheid vanuit
     naastliggende wijkdeel, waardoor twee paden doorgetrokken kunnen worden
 3. Idem i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied en toegankelijkheid
     manifestatieveld
 4. Strakke padenstructuur, als resterende Wollefoppenpark
 5. Klein voetbal-/ jeu de boulesveld met lage houten palen en eventueel tribunes van
     boomdelen  
 6. Bosplantsoen
 7. Grastalud met enkele grote bomen
 8. Theehuis/ pannekoekenhuis met terras en verbinding Taka Tukaland conform schets
 9. Geurige bloemenstruiken ter camouflage hekwerk speeltuin
10. Zitbanken en vuilnisbakken
11. Uitbreiding water. Toegang veld voor zwaar verkeer verplaatst
12. Mogelijke eenvoudige houten loopbrug
13. Verbreding watergang
14. Toevoeging water. Wateroppervlakte dient in nieuwe toestand gelijk te zijn
15. Semi toegankelijk voetpad

Klik hier voor een vergroting van de tekening