Het concept strak behoudend

Hieronder ziet u het uitgewerkte concept 'strak behoudend'. 
Vindt u dit het beste concept voor het manifestatieveld? Stem dan op dit concept.

Elementen van het concept strak behoudend:
 1. Inkorten speeltuin i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied
 2. Toevoegen brug i.v.m. toegankelijkheid vanuit naastliggende wijkdeel
 3. Opnieuw aanbrengen voetpad met dubbele bomenrij i.v.m. verbinding manifestatieveld
     en doolhofgebied en toegankelijkheid manifestatieveld
 4. Strakke padenstructuur, als resterende Wollefoppenpark
 5. Klein voetbal- / jeu de boulesveld met lage houten palen en eventueel tribunes van
     boomdelen
 6. Herstellen voetpad met dubbele bomenrij
 7. Grastalud met enkele grote bomen
 8. Plaats voor grote tent manifestatie. Drainage vereist
 9. Geurige bloemenstruiken ter camouflage hekwerk speeltuin
10. Zitbanken en vuilnisbakken

Klik hier voor een vergroting van de tekening