Half om half rigoreus

Hieronder ziet u het uitgewerkte concept 'half om half rigoreus'. 
Vindt u dit het beste concept voor het manifestatieveld?
Stem dan op dit concept.

Elementen van het concept half om half rigoreus:
 1. Beperkt inkorten speeltuin i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied 
 2. Dempen sloten rondom i.v.m. toegankelijkheid 
 3. Idem i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied en toegankelijkheid
     manifestatieveld 
 4. Speelse padenstructuur 
 5. Klein voetbal-/ jeu de boulesveld met lage houten palen en eventueel tribunes van
     boomdelen 
 6. Aanbrengen strakke rij grote bomen langs drie zijden 
 7. Verbreding watergang 
 8. Toevoeging speelse watervijvers. Wateroppervlakte dient in nieuwe toestand gelijk te
      zijn 
 9. Rietoevers langs vijver
10. Geurige bloemenstruiken ter camouflage hekwerk speeltuin
11. Zitbanken en vuilnisbakken
12. Zandstrand (eigenlijk vervallen)
13. Diverse posities geclusterde grote bomen

Klik hier voor een vergroting van de tekening