Het concept half om half behoudend

Hieronder ziet u het uitgewerkte concept 'half om half behoudend'. 
Vindt u dit het beste concept voor het manifestatieveld?
Stem dan op dit concept.

Elementen van het concept 'half om half behoudend':
 1. Beperkt inkorten speeltuin en dempen klein stukje sloot i.v.m. verbinding
     manifestatieveld en doolhofgebied en toegankelijkheid manifestatieveld
 2. Gedeeltelijk dempen sloot i.v.m. toegankelijkheid vanuit naastliggende wijkdeel
 3. Toevoeging speelse watervijvers
 4. Speelse padenstructuur
 5. Klein voetbal-/ jeu de boulesveld met lage houten palen en eventueel tribunes van
     boomdelen
 6. Herstellen voetpad met dubbele bomenrij (deels verplaatsing)
 7. Plaats voor grote tent manifestatie. Drainage vereist
 8. Diverse posities geclusterde grote bomen
 9. Zitbanken en vuilnisbakken
10.Geurige bloemenstruiken ter camouflage hekwerk speeltuin


Klik hier voor een vergroting van de tekening