Het concept speels

Hieronder ziet u het uitgewerkte concept 'half om half behoudend'. 
Vindt u dit het beste concept voor het manifestatieveld?
Stem dan op dit concept.

Elementen van het concept 'half om half behoudend':
 1. Inkorten speeltuin en dempen sloot i.v.m. verbinding manifestatieveld en
    doolhofgebied en toegankelijkheid manifestatieveld 
 2. Toevoegen voetpad i.v.m. toegankelijkheid vanuit naastliggende wijkdeel 
 3. Idem i.v.m. verbinding manifestatieveld en doolhofgebied en toegankelijkheid
     manifestatieveld
 4. Speelse padenstructuur 
 5. Klein voetbal-/ jeu de boulesveld met lage houten palen en eventueel tribunes van
      boomdelen 
 6. Diverse posities geclusterde grote bomen
 7. Toevoeging grote speelse watervijver
 8. Mogelijke eenvoudige houten loopbrug 
 9. Rietoevers langs vijver
10. Geurige bloemenstruiken ter camouflage hekwerk speeltuin
11. Zitbanken en vuilnisbakken

Klik hier voor een vergroting van de tekening