Over ons

Wollefoppengroen & co is een initiatief van betrokken bewoners rond het wollefoppenpark. Wij zetten ons in voor het opknappen van het Wollefoppenpark en omgeving met behoud van de bestaande groene waarden. De doelstellingen van initiatiefgroep Wollefoppengroen & co zijn:
1.    Wollefoppenpark e.o. behouden als stilte-/ donkergebied
2.    Behouden verbondenheid ecologische gebieden
3.    Behoud scheiding extensieve en intensieve recreatie
4.    Behoud van natuurlijke oevers (incl. deel Oeverpark) t.b.v. extensieve recreatie
5.    Opknappen en inlopen van achterstallig onderhoud van het Wollefoppenpark

Wij hebben regelmatig overleg waarin wij nadenken en bespreken hoe wij de bovenstaande punten vorm kunnen geven in de praktijk.
Deze doelstellingen willen wij ook graag met alle bewoners rond het Wollefoppenpark bespreken. Middels deze website zullen wij u op de hoogte houden van de vorderingen van onze initiatiefgroep en proberen wij zoveel mogelijk met u te delen.
Wij stellen het natuurlijk zeer op prijs als we veel input van de medebewoners krijgen.