De Taka Tuka Tuin is een 'samen delen tuin' in de wijk Zevenkamp waar zo veel mogelijk gewerkt wordt op basis van Permacultuur.

Alle wijkbewoners zijn van harte welkom om gezellig mee te 'werken' in de tuin. Ieder kan doen wat mogelijk is en wat hij/zij leuk vindt. Het is de bedoeling elkaar te ontmoeten en samen te genieten van al het moois en lekkers. Neem vooral contact op met ons voor meer informatie klik hier. Of kom naar de tuin en spreek ons aan. De tuin is er ook voor jou.

De Taka Tuka Tuin is gelegen in het Eetbaar Park (langs de Arthur van Schendeldreef) dat is aangelegd door de Gemeente in opdracht van Bewoners van de Wijk.

Dit is best uniek en het is een permanente tuin! Het Eetbaar Park wordt door bewoners in eigen beheer onderhouden. Hierin spelen wijkbewoners, maar ook zorgvragers van de Stichting Pameijer ook een belangrijke rol. In de tuin worden biologische groenten en kruiden geteeld en het is de bedoeling dat deze samen met de tuingroep worden geoogst. De oogst wordt gedeeld met de mensen die een steentje bijdragen in de tuin en er wordt mee gekookt in 't Groene Stekkie. Er hangt regelmatig fruit in de boomgaard en in de struiken rondom de tuin waar mensen zelf wat van kunnen plukken. Ook hier geldt het samen delen principe.

Eerst waren er op donderdag en zondag tuingroepen actief en op de andere dagen werd er individueel gewerkt. Nu in de Corona tijd wordt er nagenoeg elke dag in kleine groepjes gewerkt. Het is wel handig dat hier overleg over is met de tuingroep zodat iedereen op de hoogte is van elkaars werk. Jacqueline Stammeijer is onze GroenCoach en zij coördineert het werk in de tuin. Op woensdag is zij er vanaf 9:30 uur en kun je van haar leren over alles in en rond de tuin. Regelmatig zijn er workshops, bv over het snoeien van fruitbomen of het inmaken van fruit.

Geschiedenis van de Taka Tuka Tuin.

De tuin is ontstaan nadat een groep bewoners had aangegeven te willen starten met een stadslandbouwproject. Er werd een burgerinitiatief gestart en na overleg met de (toen nog) Deelgemeente werd een subsidie verstrekt om in de hoek van het Manifestatieveld een tuintje te starten. Het onderwerp werd goedgekeurd en op 6 april 2011 werden er 3 cirkels uitgezet en ontstond de proeftuin.

Vervolgens werd van daaruit verder 'gebouwd'. Het onderwerp voor het Eetbaar Park werd in 2013 goed gekeurd en begin 2013 werd op de dag van het respect een heel fruitboomdoolhof gepland door kinderen van de Buskusschool. Honderden kinderen van de scholen van Zevenkamp waren die dag op het veld en hadden er allerlei activiteiten en vierden er de week van Respect. We bouwden ook een bijenstal en de eerste bijenkasten werden onder gebracht. In november dat jaar werd er ook een grootse boomplantdag gehouden waar buurtbewoners samen de fruitboomgaard hebben geplant.

Daarna werd ook de Taka Tuka Tuin aangelegd en kregen we echt een hele grote moestuin voor de buurt. Een speciale vermelding is er voor Christiane Willekens. Zij is op dat moment een van creërende krachten en heeft de Taka Tuka Tuin ontworpen. Zij werd ernstig ziek, maar heeft gelukkig de tuin ook in het echt in volle glorie gezien. Helaas en veel te vroeg is zij in 2016 overleden. 
In 2014 gaan de eerste zaadjes de grond in en merken we dat het heel veel werk is om zo'n grote tuin te onderhouden. Ondertussen waren we ook een samenwerking met de Stichting Pameijer gestart op onze andere tuin in het Wollefoppenpark bij de heemtuin van Stichting Orion. Het deed ons een genoegen om te zien dat deze twee stichtingen vervolgens ook gingen samenwerken. Zo kregen we ook op andere dagen dan de vaste tuindagen hulp en kregen we een wonderlijke mix van wijkbewoners die allemaal met elkaar en met de plek verbonden werden door de tuin.

Daarna werd de tuin een plek waar we leuke buitenfeestjes voor de buurt konden houden en zo werd o.a. het eerste 7Blad festival geboren. Hier werd door en voor de buurt gekookt en samen gegeten. Toen kamen we er achter dat het samen koken en eten een mooie en lekkere verbindende kracht is voor de wijk en werd er nog meer energie gestoken in een eigen onderkomen. Het plan om te gaan bouwen kreeg definitief vorm.

In 2018 werden er drie geschakelde zeecontainers in de Taka Tuka Tuin gezet om onderdak te bieden aan de tuingroepen. Omdat er inmiddels een grote professionele keuken is ingebouwd kan er lekker gekookt worden met de oogst uit de tuin. Zie koken met de wijk

Zoals gezegd is iedereen welkom om te genieten in de Taka Tuka Tuin en in 't Groene Stekkie!

Hieronder volgt een foto impressie van de geschiedenis van de Taka Tuka Tuin tot 2020.