Wollefoppengroen & Co is een initiatief van betrokken buurtbewoners van de wijk Zevenkamp in Rotterdam. Samen met bewoners hebben we een Eetbaar Park gemaakt op het voormalig ‘Manifestatieveld’.
Wij hebben ons altijd ingezet voor de wijk met als doel om bewoners elkaar te laten ontmoeten in de buitenruimte (motto: IEDEREEN is welkom). Dat doen we inmiddels in de Taka Tuka Tuin, waar we gemeenschappelijk tuinieren en koken in ’t Groene Stekkie (de geschakelde zeecontainers). Er is sinds 2005 heel veel gebeurd! Zo hebben we het hele Eetbaar Park in zelfbeheer, en onderhouden we de fruitdoolhof, de boomgaard en de moestuin.
Regelmatig hebben we ook wat grotere bijeenkomsten georganiseerd, zoals b.v. het 7Blad festival, waar we samen met andere bewoners en groepen hebben samengewerkt. In 2019 zijn we gestart met het geven van natuureducatie aan de leerlingen van de scholen in ZevenKamp.
kinderen leren in de tuin

In de loop van 2020 starten we het Koken met de Wijk. Mensen uit de wijk gaan dan koken in ’t Groene Stekkie waar bewoners een professionele keuken hebben gebouwd.
Het project hierna is het (af)maken van een buitenkeuken, waar reeds begin 2020 start mee is gemaakt.
Zo is er voor meerdere mensen een leuke mogelijkheid om samen te werken en te samenwerken!

’t Groene Stekkie

We vinden het belangrijk om samen te werken en doen dat ook in het Eetbaar Park.
Zo helpen begeleiders en cliënten van Pameijer ons 5 dagen in de week met het onderhouden van het Eetbaar Park. Daarnaast doen zij allerlei klusjes (papier prikken, tuintjes ontdoen van onkruid e.d.) in en voor de wijk.

Pameijers

Wij zijn een stichting en hebben een bestuur.
Het bestuur bestaat op dit moment uit:

  • Leon Rook – Voorzitter
  • Jan Tielen – Penningmeester
  • Wim Groman – Secretaris
  • Frenk Walkenbach – Bestuurslid
  • Jacqueline Stammeijer – bestuurslid
  • Lenny Paul – bestuurslid

Home