Archief met oude stukken en krantenberichten

Natuurlijk houden wij u op de hoogte, zelfs met terugwerkende kracht. U kunt deze pagina als naslagwerk gebruiken...

2005

Februari Behandeling wijkvisie in de deelraad, deelraad stelt wijkvisie vast

2006

Wethouder Bolsius brengt bezoek aan het doolhof

2007

Het plan van Wollefoppengroen & Co is goed voor € 25.000,-

2008

Wollefoppengroen & co deed natuurlijk mee met verborgen tuinen

Sep Bericht in Havenloods n.a.v. bezoek Geluk en Bolsius
Nov Bericht in Havenloods aankondiging bewoners bijeeenkomst in LCC Zevenkamp
Nov Bericht in Havenloods n.a.v. bewonersbijeenkomst

Deze pagina zal nog verder aangevuld worden